Valg til provstiudvalg og stiftsråd i Helsingør domprovsti

I henhold til bekendtgørelse nr. 1463 af 27. juni 2021 skal der være valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd. Funktionsperioden er 4 år og påbegyndes 1. november 2021. 

Den 1. september 2021 har der været afholdt et offentligt møde vedrørende valg af menighedsrepræsentanter til hhv. provstiudvalg og stiftsråd samt præsterepræsentant til provstiudvalg.

På det offentlige møde 1. september 2021 blev antal læge medlemmer af provstiudvalget fastsat til 8 medlemmer. Der blev valgt en valgbestyrelse på i alt 3 som er:

Søren Reinhart Poulsen, Sthens sogn
Knud Rosted, Egebæksvang sogn
Peter Christiansen, Sct. Mariæ sogn (formand)

Der er efter fristens udløb den 13. september 2021 for indlevering af kandidatlister, indkommet 1 kandidatliste for læge medlemmer af provstiudvalget og 1 liste for præsterepræsentanten i provstiudvalget og dermed er afstemningen aflyst.

Provstiudvalgets 8 valgte medlemmer for de kommende 4 år med funktionsstart 1. november 2021 er:

Philip Svane
Inger Hansen
Jørgen Clausen
Niels Peter Christiansen
Morten Martinus
Aase Kjær Rald
Mette Bitch Joanesarson
Nikolaj Steenberg
Sigurd Stubbergaard, præsterepræsentant

Stedfortrædere er:
Bitten Bloch
Søren Reinhardt Poulsen
Herluf Gustav Madsen

På nedenstående links kan du læse om de forskellige regler og frister for valg til provstiudvalg og stiftsråd.

Læs mere om valg til provstiudvalg her

Læs mere om valg til stiftsråd her
Kalender

BegivenhedDato

Ordinært provstiudvalgsmøde med provstirevisor

Der afholdes ordinært provstiudvalgsmøde med gennemgang af revisionsprotokollater …

27. okt 15:30
17:30
27. okt 15:30 -
17:30

Formandsmøde

Der afholdes formandsmøde for alle menighedsrådsformænd i Helsingør …

25. nov 19:00
21:00
25. nov 19:00 -
21:00